Bảng Mã lỗi Điều Hòa Gree

Điều hòa gree nhà bạn dang gặp sự cố và máy suất hiện mã lỗi. Hãy tham khảo các mã lỗi điều hòa gree mônô, inverter chính xác 100% dưới đây. Và những nguyên nhân gây ra sự cố để giúp bạn khấc phục sửa nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng Mã lỗi điều hòa gree mono, máy cơ.

Stt Tên Sự Cố  Mã lỗi Đền cool          Tình trạng Nguyên Nhân
1 Cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh hở/ chập mạch F1 Tắt 3 giây và nháy 1 lần  Khi đạt được nhiệt độ yêu cầu.

Khi máy hoạt động ở chế độ lạnh hoặc sấy khô thì quạt dàn lạnh hoạt động còn máy nén, quạt dàn nóng và van 4 ngã không hoạt động. Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi thì toàn bộ máy không hoạt động

1.Dây kết nối giữa cảm cầu, máy sẽ ngừng hoạt động.  biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh và main board lỏng lẻo hoặc liên kết kém. 2. Ngắt mạch do đầu nối các bộ phận trên main board không liên kết với nhau 3.Cảm biến nhiệt độ môi trường bị hỏng 4.Main board bị hỏng
2   Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh hở/ chập mạch F2 Tắt 3 giây và nháy 2 lần Khi đạt được nhiệt độ yêu Cầu.

máy sẽ ngừng hoạt động. Khi máy hoạt động ở chế độ lạnh hoặc sấy khô thì quạt dàn lạnh hoạt động còn máy nén, quạt dàn nóng và van 4 ngã không hoạt động. Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi thì toàn bộ máy không hoạt động

 

1.Dây kết nối giữa cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh và main board lỏng lẻo hoặc liên kết kém. 2. Ngắt mạch do đầu nối các bộ phận trên main board không liên kết được 3.Cảm biến nhiệt độ môi trường bị hỏng 4.Main board bị hỏng
3 Motor PG (motor quạt dàn lạnh) không hoạt động H6 Tắt 3 giây và nháy 11 lần 2 phút sau khi quạt dàn lạnh, quạt dàn nóng, máy nén và điện trở nhiệt ngừng hoat động, van 4 ngã ngừng, cánh quạt đảo ngay lập tức ngừng hoạt động. 1.Dây truyền tín hiệu của PG motor không chặt chẽ. 2. Dây điều khiển của motor PG kết nối không chặt chẽ 3.Cánh quạt không quay do lắp đặt không đúng   3 H6 cách 4.Motor lắp vào không đúng và không chặt chẽ 5.Motor bi hỏng 6.Bảng mạch bị hỏng
4 Lỗi bảo vệ công tắc (Jumper) trên main board C5 Tắt 3 giây và nháy 15 lần Remote hoạt động bình thường/ màn hình vẫn hiển thị nhưng máy không hoạt động. 1.Không có công tắc bảo vệ (Jumper) trên main board2.Công tắc trên main board gắn không đúng hoặc không chặt 3.Công tắc trên main board bị hỏng 4. Bảng mạch bị hỏng C5

Bảng mã lỗi điều hòa Gree Treo tường Inverter

STT       Bảng Mã Lỗi LCD Led Phương pháp sửa chữa
1 Lỗi board dàn lạnh EE đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 15 lần  Thay mainboard dàn lạnh
2 Bảo vệ chống đóng băng E2  lần đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 2 lần Nhiệt độ môi trường của dàn nóng quá thấp
3 Hệ thống quá tải H4  đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 4 lần đèn Hệ thống bất thường, kiểm tra dàn bay hơi và dàn giải nhiệt có bị dơ hay nghẹt không
4 Board không nhận được tín hiệu từ motor dàn lạnh H6  LED (running) ngưng 3 giây và nháy 11 lần Kiểm tra sự kết nối giữa motor và mainboard
5 Lỗi cảm biến nhiệt độ của đường ống dàn lạnh F2  LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 2 lần Kiểm tra kết nối dùng đồng hồ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến
6 Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh F1 LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 1lần   Kiểm tra kết nối, dùng đồng hồ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến
7 Đường truyền tín hiệu bất thuờng UF Đèn LED (cooling) và LED (heating) nháy 7 lần trong cùng một thời điểm Thay mainboard dàn lạnh
8 Máy nén quá tả H3 đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 3 lần Kiếm tra tình trạng kết nối của dây có quá tải không?
9 Không khởi động được Lc đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 11 lần Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở tiếp đất có bình thường không? Nếu máy nén bình thường, kiểm tra board dàn nóng
10  Board không nhận được tín hiệu từ motor DC dàn nóng UH Đèn LED (cooling) và LED (heating) nháy 8 lần trong cùng 1 thời điểm Kiểm tra sự kết nối giữa motor DC và board dàn nóng
11 Bảo vệ quá dòng E5 Lc đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 5 lần Kiểm tra điện nguồn có ổn định không?
12 Van 4 ngã hoạt động bất thường. U7 đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 20 lần Thay van 4 ngã
13 Lỗi kiểm tra lệch pha của máy nén. U1 đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 13 lần Thay board dàn nóng
14 Kết nối tín hiệu thất bại H7 đèn LED (heating) Kết nối tín hiệu thất bại ngưng 3 giây và nháy 7 lần Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở tiếp đất có bình thường không?Nếu máy nén bình thường, kiếm tra board dàn nóng
15 Lỗi dòng điện trong hệ  thống không ổn định. U5 đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 13  Thay board dàn nóng
16 Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng F3  đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 3 lần
17  Bảo vệ đường đi của  máy nén E4 đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 4 lần Kiểm tra kết nối, dùng đồng hồ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến
18  Cảm biến nhiệt độ đường đi của dàn nóng do nghẽn mạch/ chập mạch F5  đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 5 lần Kiểm tra kết nối, dùng đồng hố vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến
19 Cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt do nghẽn mạch/ chập mạch. F4  đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 18 lần  Kiểm tra kết nối, dùng đồng hồ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến
20 Màng lọc carbon quá nóng P8 đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 19 lần Nhiệt độ môi trường dàn nóng quá cao hay dàn tản nhiệt kết nối không đúng
21 UU Đèn LED (cooling) và LED (heating) nháy 11 lần trong cùng 1 thời điểm
22 Lỗi cảm biến nhiệt độ của màng lọc Carbon P7 đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy18 lần Thay board dàn nóng
23 Thiếu gas R12/ bảo vệ máy nén FO đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 10 lần
24 Dòng điện DC quá cao PH đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 11 lần Kiểm tra nguồn điện cấp AC
25 Nguồn điện DC quá thấp PL đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 21 Kiểm tra nguồn điện cấp AC
26 Lỗi tín hiệu E6 đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 6 lần Kiểm tra Dây tín hiệu kết nối giữa dàn nóng với dàn lạnh
27 Lỗi lắp đặt, dàn nóng và dàn lạnh không cùng model UA Đèn LED (cooling) và LED (heating) nháy 12 lần trong cùng 1 thời điểm Dàn nóng không phù hợp với dàn lạnh

Bảng Mã lỗi điều hòa tủ đứng, máy cây.

Mã lỗi điều hòa Gree máy cây, tủ đứng
Mã lỗi Tình trạng máy Nguyên nhân có thể xảy Ra
E1(bảo vệ áp suất cao) Khi máy hoạt động ở chế độ làm lạnh và sấy khô, chỉ có quạt dàn lạnh hoạt động, các bộ phận khác không hoạt động. Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi, nếu là máy lạnh Inverter, toàn hệ thống ngừng hoạt động; nếu là dòng Tủ đứng, hệ thống ngừng hoạt động, điều khiển mất tín hiệu. Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi, toàn hệ thống ngừng hoạt động 1. Mainboard không kết nối tốt với bảng hiển thị. 2. Dây bảo vệ quá dòng của mainboard và công tắc áp suất cao không được kết nối chặt. 3. Dây công tắc áp suất cao lỏng lẻo. 4. Thừa gas. 5. Trao đổi nhiệt kém (dàn trao đối nhiệt bị nghẹt, môi trường giải nhiệt kém). 6. Nhiệt độ môi trường quá cao 7. Điện áp cung cấp bất thường. 8. Dàn trao đổi nhiệt của dàn nóng/ dàn lạnh giải nhiệt không tốt. 9. Màng lọc và tấm giải nhiệt dơ. 10. Đường ống bị nghẹt 11. Van khí và van lỏng của dàn nóng không mở hết. 12. Dòng điện qua bảo vệ quá dòng quá cao.
ЕЗ (Bảo  vệ áp suất thấp máy nén) Toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động  1. Main board không kết nối tốt với bảng hiển thị.

2. Dây bảo vệ áp suất thấp của main board và công tắc áp suất thấp không  được kết nối chặt. 1s, 3. Dây kết nối công tắc áp suất thấp bị lỏng. Công tắc áp suất thấp bị hư hoặc tiếp xúc kém. 4. Thiếu hoặc rò rỉ gas. 5. Áp suất đi qua bảo vệ áp suất thấp ở mức cao.

E4 (Вảo vệ nhiệt độ cao của đường đẩy máy nén) Khi máy hoạt động ở chế độ làm lạnh và sấy khô, chỉ có quạt dàn lạnh hoạt động, máy nén và quạt dàn nóng không hoạt động. 1. Hệ thống bất thường (VD: bị nghẹt…)

2. Tốc độ quay của motor quạt dàn nóng (làm lạnh) bất thường.

3. Không khí vào bất thường (làm lạnh)

4. Hệ thống bình thường,cảm biến nhiệt đường đẩy máy nén

 

E5 Tắt (Bảo 1s, vệ quá dòng) Khi máy hoạt động ở chế độ làm lạnh và sây khô, chỉ có quạt dàn lạnh hoạt động, máy nén và quạt dàn nóng không hoạt động.

Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi, toàn hệ thống ngừng hoạt động.

1. Điện áp cung cấp không ốn định.

2. Điện áp nguốn điện cung cấp quá thấp nhưng tải quá cao.

3. Đo dòng điện chạy qua của mainboard. Nếu dòng điện không cao hơn giá trị bảo vệ quá dòng, vui lòng kiếm tra lại bảng điều khiển.

4. Dàn trao đổi nhiệt dàn nóng và dàn lạnh quá dơ, đường vào và ra của bị nghẹt.

5. Motor quạt không chạy, cấp độ quạt bất thường: tốc độ quạt quá thấp hoặc quạt không quay.

6. Máy nén hoạt động bất thường, có tiếng ồn, rò rỉ dầu, nhiệt độ vỏ máy nén quá cao…

7. Hệ thống bị nghẹt (có cặn bằn, đóng tuyết, bám dầu, van 3 ngã mở không hết.)

Bảng mã lỗi điều hòa Gree Âm Trần – CASSETTE
Mã lỗi Lỗi NGuồn gốc của tín hiệu lỗi  Mô tả
E0 Lỗi bơm Bơm nước Nếu chế độ chống nước đầy ngưng hoạt động trong 2 giờ đồng hồ, sẽ xuất hiện lỗi bơm nước. Hệ thống sẽ dừng hoạt động và không tự hoạt động lại.
E1 Bảo vệ áp suất cao của máy nén Công tắc áp suất cao  Khi chế độ bảo vệ áp suất cao hoạt động liên tục 3s, hệ thống sẽ dừng hoạt động (ngoại trừ van 4 ngã khi ở chế độ sưởi). Tất cả các phím và tín hiệu remote sẽ bị khóa, ngoaị trừ nút “ON/OFF”. Hệ thống sẽ không tự hoạt động lại. Tắt mở hệ thống hoặc cấp lại nguồn điện (tắt/ mở CB) để xử lý lỗi.
E2 Bảo vệ chống đóng băng dàn lạnh cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi  – Khi cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi thấp hơn -2°C, hệ thống cảnh báo “Chế độ chống đóng băng và chống ẩm” khi đó máy nén và quạt ngưng hoạt động. – Khi nhiệt độ >= 10°C và máy nén dừng trong 3 phút, hệ thống có thể hoạt động bình thường
E3 Bảo vệ áp suất tháp của máy nén Công tắc áp suất thấp Khi hệ thống hoạt động hoặc ở chế độ chờ, sau 3 phút máy nén hoạt động, nếu công tắc áp suất thấp ngắt liên tục trong vòng 30 giây, hệ thống báo lỗi. Nếu trong vòng 30 phút hệ thống hiển thị lỗi 2 lần, máy có thể tự hoạt động lại bình thường; nhưng nếu quá 3 lần, hệ thống ngừng hoạt động
E4 Bảo vệ nhiệt độ cao đường xã của máy nén Cảm biến nhiệt độ đường đẩy của máy nén – Sau khi máy nén hoạt động, nhiệt độ đường đẩy cao hơn 130°C liên tục trong 30s, hệ thống báo lỗi E4 và ngừng hoạt động. -Máy nén ngừng hoạt động sau 3 phút, nếu nhiệt độ đường đấy thấp hơn 90°C liên tục trong 5s, máy nén hoạt động trở lại. -Nếu bảo vệ nhiệt độ cao báo lỗi 3 lần, hệ thống ngừng hoạt động.
E5 Quá tải máy nén Máy nén Sau khi máy nén hoạt động, nếu công tắc quá tải của máy nén ngắt liên tục trong 3s, hệ thống hiển thị lỗi, hệ thống ngừng hoạt động (trừ van 4 ngã ở chế độ sưởi). Sau 3 phút máy nén ngừng hoạt động, hệ thống tự hoạt động bình thường trở lại. Nếu trong 30 phút báo lỗi 3 lần, chuông sẽ báo lỗi, hệ thống ngừng hoạt động. Ản phím ON/OFF để tắt chuông, ấn lại lần nữa, nếu không báo lỗi bảo vệ áp suất cao, hệ thống hoạt động bình thường trở lại.
E6 lôi tín hiệu Tín hiệu Sau khi cấp điện cho hệ thống: – Nếu dàn nóng không nhận tín hiệu từ dàn lạnh liên tục trong 30s: lỗi tín hiệu dàn lạnh. Máy nén và quạt sẽ ngừng hoạt động; riêng đối với chế độ sưởi, van 4 ngã sẽ ngưng hoạt động sau 2 phút, máy nén ngừng hoạt động. -Nếu dàn lạnh không nhận tín hiệu dàn nóng (lỗi tín hiệu), dàn lạnh ngừng hoạt động, đèn LED nhấp nháy. Nếu bảng mạch hiển thị không nhận tín hiệu từ dàn nóng: lỗi tín hiệu và hiển thị lỗi. Hệ thống ngừng hoạt động. Nhưng sau khi tín hiệu trở lại bình thường, hệ thống sẽ hoạt động bình thường trở lại.
E8 Bảo vệ dàn lạnh Quạt dàn lạnh Khi bảo vệ quá tải của quạt báo lỗi, máy nén và quạt ngừng hoạt động, màn hình hiến thị E8 và chuông sẽ báo lỗi. Nếu lỗi được khắc phục, nhấn phím ON/ OFF, hệ thống hoạt động trở lại.
E9 Bảo vệ nước tràn Công tắc mức nước Sau khi cấp điện cho hệ thống: nếu phát hiện nước đầy liên tục trong 8s, bảo vệ nước đầy sẽ nhận tín hiệu và đèn LED nhấp nháy( màn hình hiến thị E9) – Ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, quạt dàn nóng và máy nén ngừng hoạt động, quạt dàn lạnh ngừng hoạt động sau 1 phút. – Ở chế độ sưởi, quạt dàn nóng và máy nén sẽ ngừng hoạt động, van 4 ngã hoạt động bình thường và quạt dàn lạnh ngừng hoạt động sau 1 phút. – Ở chế độ quạt: Dàn lạnh ngừng hoạt động.
F0 Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh  Kiểm tra cảm biến nhiệt độ môi trường, nếu bị chạm và hở mạch liên tục trong 5s thì hệ thống không hoạt động, đèn LED nhấp nháy hoặc màn hình hiển thị FO. Sau khi khắc phục lỗi, hệ thống hoạt động bình thường trở lại. Ở chế độ quạt, quạt dàn lạnh hoạt động bình thường nhưng màn hình hiển thị lỗi.
F1 Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi cảm biến nhiệt  độ dàn bay hơi (đường ống)  Khi ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi bị chạm và hở mạch trong 5s, hệ thống ngừng hoạt động, ngoại trừ van 4 ngã ở chế độ sưởi. Đèn LED nhấp nháy và hiển thị F1. Sau khi khắc phục lỗi, hệ thống hoạt động bình thường trở lại. Ở chế độ quạt, quạt dàn lạnh hoạt động bình thường, màn hình hiển thị lỗi.
F2 lỗi cảm biến nhiệt độ dàn ngưng cảm biến nhiệt độ dàn ngưng  – Khi hoạt động ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, cảm biến nhiệt độ dàn ngưng bị chạm hay nghẽn mạch trong 5s thì hệ thống sẽ ngừng hoạt động, trừ van 4 ngã ở chế độ sưởi. Đèn LED nhấp nháy hay màn hình hiển thị lỗi F2. Hệ thống sẽ tự khởi động lại sau khi lỗi được xử lý. – Khi hoạt động ở chế độ quạt, màn hình hiển thị lỗi nhưng quạt hoạt động bình thường. Đối với model 1 chiều, lỗi này chỉ xảy ra ở loại Duct Type (âm trần nối ống gió).
F3 Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng – Khi hoạt động ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng bị chạm hay nghẽn mạch trong 5s thì hệ thống sẽ ngừng hoạt động, trừ van 4 ngã ở chế độ sưởi. Đèn LED nhấp nháy hay màn hình hiển thị lỗi F2. Hệ thống sẽ tự xử lý lại sau khi lỗi được xử lý. – Khi hoạt động ở chế độ quạt, màn hình hiển thị lỗi nhưng quạt hoạt động bình thường.
F4 Lỗi cảm biên nhiệt độ môi trường đường đẩy cảm biến nhiệt độ môi trường đường đẩy  Sau khi máy nén hoạt động, cảm biến nhiệt độ đường đẩy bị hở trong 5s: – Ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, máy ngừng hoạt động. – Ở chế độ sưởi, máy ngừng hoạt động ngoại trừ van 4 ngã. Đèn LED nhấp nháy và hiển thị lỗi E4, đồng thời có chuông báo. Khi lỗi được khắc phục, máy hoạt động bình thường trở lại. Cảm biến nhiệt độ đường đầy bị chạm: Khi hoạt động ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, hệ thống sẽ ngừng hoạt động; khi ở chế độ sưởi, hệ thống sẽ ngừng hoạt động trừ van 4 ngã. Đèn LED nhấp nháy, màn hình hiển thĩ lỗi E4, đồng thời chuông reo. Hệ thống sẽ tự khởi động lại sau khi lỗi được xử lý.
F5 lôi cảm biến nhiệt độ phòng tại remote Điều khiển có dây
 Sau khi máy nén hoạt động, cảm biến nhiệt độ đường đấy bị hở/ bị ngắt trong 5s, hệ thống ngừng hoạt động. Đèn LED nhấp nháy và hiển thị lỗi F5. Khi lỗi được khắc phục, máy hoạt động bình thường trở lại. Ở chế độ quạt, quạt dàn lạnh hoạt động bình thường nhưng màn hình hiển thị ỗi. nhấp ỗi Mô tả  Đóng băng Bảo vệ áp suất cao Bảo vệ áp suất thấp Bảo vệ quá tải Bảo vệ nhiệt độ đường đẩy Bảo vệ nước tràn Bảo vệ chống đóng băng Bảo vệ chống nhiệt độ cao

.

Bảng hiển thị lỗi dàn lạnh.
LED LỖi số lần nhấp nháy(môi 2s/lần)     Mô tả
màu vàng hiển thị thời gian lỗi cảm biến nhiệt độ
1
2
3
4
5
Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh
Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi
Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn ngưng tụ
Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng
Lỗi cảm biến nhiệt độ đường đẩy
màu xanh hiển thị máy nén Lỗi máy nén/Lỗi đóng tuyết
2
3
4
5
6
Đóng băng
Bảo vệ áp suất cao
Bảo vệ áp suất thấp
Bảo vệ quá tải
Bảo vệ nhiệt độ đường đẩy
màu dỏ hiển thị hoạt đông của máy Lỗi dàn lạnh
2
3
4
Bảo vệ nước tràn
Bảo vệ chống đóng băng
Bảo vệ chống nhiệt độ cao

Phía trên là đầy Đủ các mã lỗi điều hòa gree mono và inverter. Nếu bạn cần được hỗ trợ  về mã lỗi điều hòa Gree hay sửa chữa hãy liên hệ ngay cho Gọi Thợ Nhanh Gia Lai qua số 0378373368 hoặc nhắn tin qua zalo

Gọi điện thoại
0378.373.368
Chat Zalo